...

2023 yılında e-Arşiv Fatura geçiş süresi ne zaman başlayacak?

Blog

2023 Yılında E-Arşiv Fatura Zorunluluğu: Bilmeniz Gerekenler

2023 yılında hayata geçirilen e-Arşiv Fatura zorunluluğu, birçok mükellef için önemli değişiklikler getiriyor. İşte bu konudaki tüm detaylar:

Tebliğe göre,

2023 yılında e-Arşiv Fatura zorunluluğu olan mükellefler aşağıdaki gibidir:

• Brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

• E-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar

• Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ve bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar

• Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ve bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar

• İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet aracılarından 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar

2000 ve 5000 e-Arşiv Fatura Kesmek Zorunluluk mu?

2000 ve 5000 E-Arşiv Fatura Kesmek Zorunlu Mu?

1 Mart 2022 tarihinden itibaren, mükelleflere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 2.000 TL‘yi, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda ise 5.000 TL‘yi aşması halinde zorunlu hale gelmiştir.

E-Ticarette E-Arşiv Fatura Zorunluluğu

Internet üzerinden mal ya da hizmet satışı gerçekleştiren mükellefler için geçerli olacak olan e-Arşiv zorunluluğu, 2022 veya sonrası hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler için uygulanacaktır.

Bu mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamak zorundadırlar.

E-Arşiv Fatura Düzenleme Sınırı Nedir?

1 Mart 2022 tarihinden itibaren, e-Belge uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunmayan mükellefler için e-Arşiv düzenleme sınırı 5 Bin TL (vergi mükellefi olmayanlar için) ve 2 Bin TL (vergi mükellefi olanlar için) olarak belirlenmiştir.

e-Arşiv Fatura Geçiş Süreci ve Tarihler

e-Arşiv zorunluluğu, 01.01.2023 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu tarihten önce e-Arşiv Fatura mükellefi olanlar, bu tarihten sonra da aynı yükümlülüklerine devam etmektedir.

2000 ve 5000 TL E-Arşiv Fatura Kesmek Zorunlu mu?

Bu zorunluluk, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir. Vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 2.000 TL, nihai tüketicilere yapılan satışlarda ise 5.000 TL’yi aşması halinde e-Arşiv  kullanılması zorunlu olacaktır.

E-Arşiv Düzenleme Sınırı ve Detaylar

E-Arşiv düzenleme sınırı, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren belirlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. E-Belge uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunmayan mükellefler için;

 • Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen e-Arşiv Faturalar için 5.000 TL
 • Vergi mükellefi olanlara düzenlenen e-Arşiv Faturalar için 2.000 TL’dir.

E-ARŞİV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin, yararlanmak istedikleri yönteme göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

Özel Entegrasyon Yöntemi ile e-Arşiv Fatura Başvurusu

Mükellefler, Başkanlıktan izin almış özel entegratörler aracılığıyla e-Arşiv uygulamasına dahil olabilirler. Bu yöntemde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ayrı bir başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Özel entegrasyon yöntemi, yazılım, donanım ve altyapı gerektirmeyen, zahmetsiz ve hızlı bir yöntemdir.

E-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş süresi: 2023 yılında ne zaman zorunlu hale gelecek?

Kimler E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda?

 • Brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • E-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya sonrası hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar
 • Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemleri yapan ve bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya sonrası hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar
 • Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapan ve bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya sonrası hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar
 • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet aracılarından 2022 veya sonrası hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar

E-Arşiv Fatura Geçiş Süreci Nasıl İşliyor?

01.01.2023 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura zorunluluğu başlamıştır. Bu tarihten önce e-Arşiv Fatura kullanan mükellefler, bu tarihten sonra da aynı yükümlülüklerine devam etmek zorundadırlar.

e-Arşiv faturaya geçmenin en kolay yolu için tıklayınız.

E-Arşiv Fatura zorunluluğu nedir? İnternet üzerinden satış yapanlar için 2023 yılında ne zaman geçerli olacak?

E-Arşiv Fatura Geçiş Zorunluluğu Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanunu (VUK) 353. maddesi kapsamında, kağıt olarak düzenlenen, gönderilen veya alınan e-Belgeler için özel usulsüzlük cezası kesilebilir. Bu ceza, her bir belge için en az 250 TL ve en fazla 1.500 TL olarak belirlenmiştir.

Özetle, e-Arşiv  Türkiye’nin dijitalleşen ekonomisinde mükellefler için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiş durumda.

Bu süreci en hızlı ve en doğru şekilde atlatmak, mükelleflerin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır.

Bu nedenle, bu konuda bilgi sahibi olmak ve gereklilikleri zamanında yerine getirmek büyük bir önem taşımaktadır.

2023 Yılında e-Arşiv Fatura Zorunluluğu: Detaylı Rehber

2023 yılında e-Arşiv Fatura zorunluluğu, birçok mükellef için önemli bir dönüm noktasını ifade ediyor. Bu rehber, mükelleflere bu sürece hazırlanmalarında yardımcı olacak detaylı bilgiler sunmaktadır.

Zorunlu Olan Mükellef Grupları

2023 yılında e-Arşiv Fatura zorunluluğu yaşayacak mükellef grupları şunlardır:

 • Brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • E-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler (2022 veya sonraki hesap dönemlerinde 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar)
 • Gayrimenkul işlemleri yapan veya aracılık eden mükellefler (2022 veya sonraki hesap dönemlerinde 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar)
 • Motorlu taşıt işlemleriyle uğraşan veya aracılık yapan mükellefler (2022 veya sonraki hesap dönemlerinde 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar)
 • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet aracıları (2022 veya sonraki hesap dönemlerinde 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar)

Bilgi İşlem Sisteminin Doğrudan Entegrasyonu Yöntemi ile e-Arşiv Fatura Başvurusu

Mükellefler, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip oldukları takdirde, e-Arşiv uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilirler. Bu, mükelleflerin gerekli entegrasyonu sağlamaları koşuluyla mümkündür.

GİB Portal Yöntemi ile e-Arşiv Fatura Başvurusu

Mükellefler, e-Arşiv Fatura uygulamalarını GİB portalı aracılığıyla kullanabilirler. Bu yöntem için mükelleflerin öncelikle elektronik imza araçlarını (Mali Mühür ya da Nitelikli Elektronik Sertifika) temin etmeleri gerekmektedir. Başvurular, GİB Portalı üzerinden elektronik imza araçları kullanılarak elektronik olarak yapılır.

E-ARŞİV FATURA BAŞVURU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, başvurunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanıp onaylanmadığı sorgulanabilir. Sorgulama işlemi, GİB’in sorgulama sayfası üzerinden gerçekleştirilebilir.

 • Tüzel kişiler, Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve firmanın e-Posta adresi ile sorgulama yapabilirler.
 • Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve firmanın e-Posta adresi ile sorgulama yapabilirler.
 1. Mükellef firma, bu linke tıklayarak hesabını aktive eder ve e-fatura işlemlerini gerçekleştirebilir.
Etiketler :

Diğer Yazılar

Optimized by Optimole
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.