...

E-Arşiv Fatura ve E-Fatura Kontör Fiyatı

Blog

E-fatura ve e-arşiv fatura için mevcut kontör fiyatları şu şekildedir:

  • 100.000 e-fatura kontör fiyat 6.500 TL, kontör başına ücret 0,065 TL. (Yalnızca ÖKC yerinene kurulan e-arşiv kasalar için geçelidir.)
  • 50.000 e-fatura kontör fiyat 60.000 TL, kontör başına ücret 1.20 TL.
  • 10.000 e-fatura kontör fiyat 18.500 TL, kontör başına ücret 1.85 TL.
  • 5.000 e-fatura kontör fiyat 11.250 TL, kontör başına ücret 2.25 TL.
  • 2.500 e-fatura kontör fiyat 6.750 TL, kontör başına ücret 2.70 TL
  • E-Fatura kontörlerimizi istediğiniz ticari yazılımla geliştirmiş olduğumuz konnektör aracılığı ile kullanabilirsiniz. 

Ucuz E-fatura Kontörü ile Pahalı Kontörün Farkı

E-fatura ve e-arşiv fatura kontör fiyatındaki fark, genellikle satın alınan kontör miktarına göre değişir.

Daha yüksek kontör miktarları genellikle birim başına daha düşük fiyat anlamına gelir.

Örneğin, daha fazla kontör satın alındığında, birim başına düşen maliyet genellikle azalır.

E-fatura ve e-arşiv faturaların saklanması, iletilmesi ve alınması açısından ucuz veya pahalı kontörler arasında bir fark yoktur.

Her iki durumda da, faturalar elektronik olarak saklanır ve iletilebilir.

Bununla birlikte, satın alınan kontör miktarı, faturalama sürecinizin ne kadar süreyle destekleneceğini belirleyecektir. Daha fazla kontör, daha uzun süre fatura işlemleri yapabilmenizi sağlar.

Firmaların e-fatura süreçlerinin işlemesini sağlayan entegratör firmalar belirli dönemler Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından denetlenmektedir.

Özetle, kontör fiyatlarındaki farklar genellikle miktarla ilişkilidir, ancak faturaların saklanması, iletilmesi ve alınması işlemleri üzerinde bir etkisi yoktur. Her iki durumda da aynı hizmet kalitesi ve işlevsellik sağlanır.

E-Fatura Kontörü E-Fatura Programı ile Beraber mi Kullanılır?

Evet, e-fatura kontörü genellikle e-fatura programları ile birlikte kullanılır.

E-fatura kontörü, e-fatura hizmetlerinde kullanılan bir tür dijital kredidir. Bu kontörler, e-fatura gönderimi yapılabilmesi için gereklidir ve genellikle belirli bir sayıda fatura gönderimi için izin verir.

E-fatura programları ise bu e-fatura kontörlerinin kullanımını, fatura oluşturmayı, göndermeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran yazılımlardır.

E-fatura programları, mükelleflerin TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarasını kullanarak e-fatura sorgulama işlemleri yapmalarına da olanak tanır.

Bu programlar, e-fatura süreçlerini otomatikleştirmeye ve basitleştirmeye yardımcı olur, böylece işletmeler ve bireyler e-fatura yönetimini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Özetle, e-fatura kontörleri ve e-fatura programları birlikte kullanılarak, e-faturaların etkin bir şekilde oluşturulması, gönderilmesi ve takip edilmesi sağlanır.

Türkiye’de e-Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülmekte ve zorunlu hale getirilmiştir.

 

E-Fatura kontör bedeli

E-Fatura ile Kağıt Fatura Arasındaki Farklar

E-fatura ile kağıt fatura arasındaki başlıca farklar şunlardır:

  • Düzenleme Ortamı: E-fatura, tamamen dijital bir ortamda düzenlenirken, kağıt fatura fiziksel bir belge olarak hazırlanır.
  • Masraf ve Verimlilik: E-fatura sistemi, kağıt, baskı ve posta masraflarını en aza indirger ve işlemleri hızlandırır.
  • Saklama ve Erişim Kolaylığı: E-faturalar dijital olarak saklanır, bu da daha kolay ve hızlı erişim sağlar. Kağıt faturalar ise fiziksel alan gerektirir ve zamanla yıpranabilir.
  • Çevresel Etki: E-faturalar, kağıt israfını önleyerek çevreye daha az zarar verir.
  • Güvenlik ve Kayıt Tutma: E-faturalar, dijital imzalar ve şifreleme yöntemleri ile daha güvenli olabilir. Ayrıca, dijital kayıt tutma ve arşivleme daha düzenli ve erişilebilir olabilir.
  • Yasal Uyum ve Raporlama: E-faturalar, otomatik raporlama ve vergi dairelerine elektronik iletim gibi özelliklerle yasal uyuma katkıda bulunur.

Bu farklar, e-faturanın kağıt faturaya göre daha verimli, güvenli ve çevre dostu bir alternatif olduğunu gösterir.

 

e-fatura kontör fiyatı

E-Fatura ile E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar

Teknik açıdan e-fatura ile e-arşiv fatura arasındaki başlıca farklar şunlardır:

  • GİB’e İletilme Durumu: E-faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik olarak iletildiği için, bu faturalar için ayrıca bir raporlama yapılmaz. E-arşiv faturalar ise GİB’e iletilmez sadece raporlama yapılır ve entegratör firma tarafından saklanır.
  • İletim ve Saklama Yöntemi: E-faturaların GİB üzerinden alıcısına iletilmesi ve saklanması zorunludur. E-arşiv faturalar ise doğrudan alıcıya e-posta veya kağıt çıktı olarak iletilebilir ve saklanabilir.
  • Kullanım Alanı ve Zorunluluk Durumu: E-fatura, belirli bir ciro limitini aşan ve belirli kriterlere uyan işletmeler için zorunludur. E-arşiv fatura ise bu kriterleri karşılamayan işletmeler için kullanılır.

Bu teknik farklılıklar, her iki fatura türünün işleyişini ve kullanım alanlarını belirler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre tercih yapmalarını sağlar.

E-Fatura ile E-Arşiv Fatura Arasındaki Benzerlikler

E-fatura ve e-arşiv fatura arasındaki teknik benzerlikler şunlardır:

  • Elektronik Format: Her iki fatura türü de elektronik formatta düzenlenir ve işlenir, kağıt fatura gereksinimini ortadan kaldırır.

  • Dijital Saklama ve Erişim: Her iki tür fatura da dijital olarak saklanır ve gerektiğinde erişilebilir, bu sayede kağıt faturaların saklanmasıyla ilişkili zorlukları ve maliyetleri azaltır.
  • Verimlilik ve Çevre Dostu: Her iki sistem de işlemleri hızlandırır, verimliliği artırır ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sunar, kağıt israfını azaltır.

Bu benzerlikler, her iki fatura türünün de modern iş dünyasında daha verimli, hızlı ve çevre dostu iş süreçlerine katkıda bulunmasını sağlar.

Optimized by Optimole
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.