...

507 Nolu Tebliğ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Blog

507 nolu tazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

507 nolu Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından, finansal teknoloji ve elektronik belge uygulamalarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, mükelleflerin iş süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için yeni uygulamaların kullanıma sunulmasını amaçlamaktadır.

Yeni Teknolojik Çözümler

Bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından sunulan, kullanımı kolay, mobilitesi yüksek ve fiziki POS cihazları gerektirmeyen düşük maliyetli çözümleri teşvik etmektedir.

Vergi Uyumlu Çözümler:

Bu yeni teknolojik çözümler, vergi mevzuatı çerçevesinde, mal ve hizmet satış işlemleri ve bu işlemlere yönelik tahsilatların güvenli ve düzenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi:

507 nolu tebliğ, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ve mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması konusunda bir sistem tanımlamaktadır.

Bu sistem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca mükelleflerin kullanımına sunulacaktır.

507 nolu Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları:

507 nolu tebliğ, mükelleflerin bu sistemleri kullanırken uyulması gereken usul ve esasları belirlemekte ve bununla birlikte, uygulamalardan kaynaklanabilecek sorunları minimuma indirmeyi hedeflemektedir[1].

Bu Tebliğ ile amaçlanan, teknolojik gelişmelerin vergi süreçlerine entegrasyonunu sağlamak, mükelleflerin iş yükünü azaltmak ve bu süreçlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Giriş

Madde 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır.

Bu kapsamda, bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi yüksek ve fiziksel/klasik tahsilat araçları (fiziki POS cihazları) gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler uygulamada ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu gelişime uygun olarak vergi mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmetlerin satışına yönelik işlemlerle buna yönelik tahsilatların güvenliğinin ve belge düzeninin sağlanması hususu da son derece önem arz etmektedir.

507 nolu tebliğ ile yukarıda belirtilen yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

Android POS için daha fazla bilgi

507 nolu Tebliğe göre Onay alan firmalar

 

507 nolu tebliğ

507 Nolu Tebliğe göre Cihaz Satışı

Mükellef internet aktif vergi dairesine girip, güvenli ödeme sistemlerine girip oradan
Pavo Finansal Teknoloji Çözümleri A.Ş. yi seçiyor. Bu şekilde PAVO serüveni başlıyor,

Pavonun yapmış olduğu uygulama e. belge dir. E-fatura, e-arşiv değildir.
Mükellef direkt kasayı alıyor.
Müşteri fişi kestiğinde direk karekod altında yer alıyor ve buna göre de Pavonun e. belge portalında fiş gözükmektedir.

Z raporuna ihtiyaç yoktur. Fişlerin tarih ve özetlerine ulaşabiliyorsunuz.
Muhasebeci artık girip portada inceleme yapıp vergilerini buradan çıkarıyor. Gibe zaten bu fişler bildirilmiş olmaktadır.

Yazar kasa mantığında ekü olayını; Pavo kendi üstünde portalda tutmaktadır.
Kasanın satışında çoğu firma e.-fatura mükellefi olacak öyle olacak zannediyor. Aslında öyle değil.
Direkt alıp kullanabilir.

n86 Android Pos
Etiketler :

Diğer Yazılar

Optimized by Optimole
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.